miércoles, 1 de noviembre de 2023

Links

Neste apartado poderedes atopar unha selección de recursos dixitais interesantes que poderán servir para apoiar a aprendizaxe da lingua inglesa.


Estarán divididos da seguinte maneira:

 • Enlaces a canais de youtube
 • Enlaces a webs con recursos varios
 • Apps para móvil ou tableta

**Aquí aparecen moitos recursos como suxerencia pero é a vosa labor como adultos a de previsualizar os contidos e elexir os que máis se adapten aos vosos obxectivos e as necesidades e idades dxs nenxs. Lembrade ademais que o seu uso debe ser moderado e debe estar sempre controlado por adultos**

ENLACES DE CANAIS DE YOU TUBE


WEBS DE RECURSOS VARIOS
 • Super Simple A mesma web que o canal de Youtube de cancións pero ofrecen recursos moi interesantes
 • Cbeebies BBC. Diferentes recursos. Uso Nelly & Norah para 3 anos e Sarah & Duck para 4 anos
 • Twinkl: Moitos recursos de Inglés e diferentes materias. Hai gratuitos pero a maioria son con suscripción
 • Fun Brain Diferentes recursos e xogos
 • ESL Games Plus Xogos. A uso cos de 5 anos
 • Learn English Kids Web do British Council. Moi interesante, ten de todo
 • Go Noodle Moi boa para videos de relaxación pero fai falta rexistrarse
 • Tiny tap Diferentes recursos e xogos
 • Nickjr Recursos varios. Para o meu gusto son menos educativos. Buscade a versión en inglés.
 • Abcya Xogos, moi completa
 • Education Xogos e historias

APP PARA DESCARGAR NO MÓVIL OU NA TABLETA

Poderedes descargalas directamente da App store ou Play Store 

 • Lingo Kids
 • Duolingo Children
 • Little Pim
 • Learn English Kids- British Council
 • Lingumi
 • Kangi Club
 • Fun English by Studycat
 • Pili Pop English
 • First Words: English for Kids
 • Hey Monster! 
 • Globo Pop 
 • Awesome Shape Puzzle

domingo, 29 de octubre de 2023

NATURENLISH 

Neste novo espazo iremos mostrando contidos e experiencias relacionadas co noso proxecto NaturEnglish onde pretendemos traballar as materias de Arts & Crafts (sección bilingüe) e Inglés co alumnado de 2º de Primaria.

A meta pedagóxica deste proxecto ten un obxectivo claro: Que o alumnado aprenda dun xeito natural. 
Pero para nos o concepto Natural implica dúas situacións igual de importantes:
 1. Indoor: Achegar todo tipo de actividades tecnolóxicas e gamificación á aula para crear un entorno agradable, distendido e de confianza onde estén motivados e poidamos facilitar o uso da lingua estranxeira de maneira natural, como si fora a súa lingua materna. 
 2. Outdoor: Sair ao exterior a desconectarnos do mundo tecnolóxico e conectarnos coa natureza. Un espazo onde poder expresarse e aprender do mundo que nos rodea.
Dito proxecto pretende desenvolver as seguintes competencias ao longo de todo o curso:
 • Competencia dixital: Creación dun conto dixital en Inglés-Galego con debuxos feitos por eles en Arts&crafts, participación nun proxecto E-twinning, ademais iremos documentando as experiencias para a creación dun documental de fin de curso e en xeral, como ben di o Marco de referencia da Competencia Dixital docente, outras actividades que requiran a presenza das tecnoloxías dende unha doble perspectiva: onde sexan o propio obxecto de aprendizaxe e o medio para desenvolver outros tipos de aprendizaxe.
 • Competencia en comunicación lingüística: Ao tratarse dunha lingua estranxeira, intentaremos buscar actividades que fomenten a comprensión, interacción, producción, mediación lingüística. 
 • Competencia emprendedora: Constante colaboración entre o alumnado favorecendo a toma de decisións e negociacións para poder levar a cabo as ideas plantexadas no proxecto á acción.
 • Competencia plurilingüe: O noso proxecto vai axudar a que poidan facer transferencias entre linguas e en xeral coas actividades que lles iremos propoñendo (e-twinning por exemplo) van ser capaces de coñecer, valorar e respectar a diversidade lingüística.
 • Competencia persoal, social e de aprender a aprender: Falaremos das emocións en inglés e traballaremos co Emocionario e Emocionarte, ademais intentaremos que o conto dixital que fagan persiga axudar a recoñecer e regular as súas emocións
 • Competencia en conciencia e expresión culturais: Co traballo continuo en Arts & Crafts favoreceremos á toma de conciencia da arte, doutras manifestacións culturais e do noso patrimonio.
 • Competencia matemática en ciencia, tecnoloxía e enxeñaría: Traballando conxuntamente con outras materias STEAM para a elaboración dunha enquisa e gráfica e posterior análise sobre algunha actividade realacionada co proxecto.
 • Competencia cidadana: As saídas constantes ao exterior, traballos interculturais na aula e outras actividades que enmarcadas dentro deste proxecto pretenden axudar a que o alumnado vaia adquirindo unha conciencia de sostenibilidade e de respecto ao mundo que nos rodea e aos cidadáns que habitan nel. 

Free Butterfly Cursors at www.totallyfreecursors.com